Dzień I - 6 Listopada

 
Transmisje z sal operacyjnych na żywo:
  1.  PODOS - Klinika Leczenia Ran w Warszawie - Marcin Małka
  2.  Pracownia Angiografii, Odział Angiologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie - Marek Krzanowski
  3. Klinika Chirurgii Naczyniowej w Warszawie IHIT - Piotr Szopiński
  4. Zakład Radiologii UM w Poznaniu - Jerzy Kulesza
  5.  Klinika Chirurgii Ogólnej i Naczyń Um w Poznaniu
 
SESJA I
 
Czy potrzebna jest nam podologia w leczeniu stopy cukrzycowej?
 
0900 - 0910
Otwarcie Konferencji
Wstępne wyniki ogólnopolskiego badania dotyczącego epidemiologii występowania przewlekłego niedokrwienia kończyn - wyniki badań finansowanych ze środków POLKARD
Grzegorz Oszkinis, Paulina Joźwiak, Wacław Kuczmik, Daria Szaj, Martyna Wasiak
 
0910 - 0925
Możliwości podologa w Polsce
Magdalena Hafezi - Chojecka - Prezes Polskiego Towarzystwa Podologicznego
 
0925 - 0950
Stopa cukrzycowa w praktyce podologa/podiatry w Wielkiej Brytanii
Robert Sullivan - Podiatra, Wielka Brytania
 
0950 - 1000
Współpraca chirurga z podologiem - plastyka wału okołopaznokciowego
Urszula Staszek - Szewczyk, Dominika Bilik - specjalista podolog
 
PODOS - Klinika Leczenia Ran w Warszawie
 
1000 - 1020
Pacjent z neuropatycznym owrzodzeniem (transmija na żywo)
- krótki wywiad,
- badanie stopy,
- opracowanie rany,
- opatrunek
Transmisja z Kliniki Leczenia Ran - PODOS
 
1020 - 1035
Patofizjologia napływu, przepływu i odpływu w mikrokrążeniu stopy
Krzysztof Ziaja, Katowice
 
1035 - 1055
Pacjent z angiopatycznym owrzodzeniem (transmija na żywo)
- krótki wywiad,
- badanie stopy,
- ocena rany/martwicy - problem opracowania rany
Transmisja z Kliniki Leczenia Ran - PODOS
 
1055 - 1110
Standardy leczenia zachowawczego przewlekłego niedokrwienia kończyn dolnych
Zbigniew Krasiński, Poznań
 
1110 - 1130
Omówienie odciążania
- wkładki, buty - transmisja z gabinetu podologicznego przy PSC - pedobarografia, skanowanie stopy, pomiary
Transmisja z Kliniki Leczenia Ran - PODOS
1130 - 1200
Przerwa kawowa
 
SESJA II
 
1200 - 1215
Najnowsze zalecenia w stosowaniu antybiotykoterapii w leczeniu  zespołu stopy cukrzycowej
Tomasz Ozorowski, Poznań
 
1215 - 1235
Omówienie diagnostyki naczyniowej w ramach Poradni Leczenia Stopy Cukrzycowej
Transmisja z Kliniki Leczenia Ran - PODOS
 
1235 - 1250
Neuroosteoartropatia Charcota - współczesne postępowanie ortopedyczne
Jacek Kaczmarczyk, Poznań
 
1250 - 1310
Transmisja z Kliniki Leczenia Ran - PODOS
 
1310 - 1325
Strategia leczenia chorych z najcięższymi postaciami zespołu stopy cukrzycowej z wykorzystaniem NPWT
Marcin Tusiński, Kraków
 
1325 - 1345
Chory z owrzodzeniem kończyny dolnej po skutecznej rewaskularyzacji tętnic i co dalej ?
Zofia Machyńska Bućko
 
1345 - 1400
Czy każdy może dobrze zdiagnozować i skutecznie leczyć neuropatyczną stopę cukrzycową
Adam Węgrzynowski, Poznań
 
1400 - 1415
Transmisja z Kliniki Leczenia Ran - PODOS
 
1415 - 1425
Nieinwazyjne badania ukrwienia tkankowego
Maciej Zieliński, Poznań
1425 - 1500
Lunch
 
1425 - 1500
Warsztaty z zakresu przeskórnego badania prężności tlenu w tkankach
Maciej Zieliński, Poznań
 
SESJA III
 
1500 - 1520
Transmisja z zabiegu
 
1520 - 1535
Współczesne podejście do leczenia chorych z zespołem stopy cukrzycowej - spojrzenie internisty i chirurga
Anna Korzon - Burakowska, Grzegorz Michalski, Gdańsk
 
1535 - 1550
Polskie wytyczne dotyczące leczenia zespołu stopy cukrzycowej
Beata Mrozikiewicz - Rakowska, Warszawa
 
1550 - 1605
Mechaniczna prombektomia Rotarex
Artrur Milnerowicz, Wrocław
 
1606 - 1630
Transmija z zabiegu
 
1630 - 1710
Top 10 Rules in endovascular treatments of critical limb ischemia
Dr n. med. Jan Skowroński, Chicago
   
How to become premier endovascular research center. Notes from the field
Dr n. med. Jan Skowroński, Chicago
1710 - 1730
Przerwa kawowa
 
SESJA IV
 
1730 - 1800
Transmisja z zabiegu
 
1800 - 1815
Jaki stent do tętnicy podkolanowej? 
Michał Stanisić, Poznań
 
1815 - 1830
System 4F - zabiegi endowaskularne w zakresie tętnic goleni
Grzegorz Halena, Gdańsk
 
1830
Podsumowanie dnia

Dzień II - 7 Listopad

 
SESJA V
 
0830 - 0900
Transmisja z zabiegu
 
0900 - 0915
Zastosowanie nowoczesnych opatrunków w Zespole Stopy Cukrzycowej
Maciej Sopata, Poznań
 
0915 - 0945
Zastosowanie angiografii CO2 w zabiegach endowaskularnych                   
Karol Suppan, Joanna Wiśniewska, Bydgoszcz
 
0945 - 1000
Prewencja pokontrastowego uszkodzenia nerek                                          
Przemysław Rutkowski, Gdańsk
 
1000 -1020
Transmisja z zabiegu
 
1020 - 1030
Leczenie farmakologiczne po zabiegach endowaskularnych
Anna Komasa, Poznań
 
1030 - 1045
Standardy opieki nad chorym z zespołem stopy cukrzycowej w Niemczech
Piotr Kasprzak, Rehensburg
 
1045 - 1055
CTO - jak udrażniać tętnice metodami endowaskularnymi - nowe metody 
Wacław Kuczmik, Katowice
 
1055 - 1105
Zastosowanie pasty srebrowej w leczeniu owrzodzenia stopy cukrzycowej
Maria Budnik-Szymoniku, Bydgoszcz
1105 - 1130
Przerwa kawowa
 
SESJA VI
 
1130 - 1145
Transmisja z zabiegu
 
1145 - 1200
Zastosowanie stentów pokrywanych w tętnicy udowej powierzchownej 
Robert Proczka, Warszawa
 
1200 - 1215
Transmisja z zabiegu
 
1215 - 1230
Jak leczyć zakrzepicę i zwężenie w stencie?
Włodzimierz Hendiger, Warszawa
 
1230 - 1245
Indigo System provide rapid restoration of flow to thrombosed vessels in the peripheral vasculature introducing the lagrest extraction lumen designed for BTK vesels
Daniel Konda, Włochy
 
1245 - 1300
Wczesne doświadczenia z zastosowania systemu do trombektomii mechanicznej Indigo System
Jan Kęsik, Lublin
 
1300 - 1315
Zasady monitorowania dostępów naczyniowych do hemodializ. Czy monitorowanie przedłuża żywotność dostępów naczyniowych do hemodializ?
Jerzy Głowiński, Białystok
 
1315 - 1345
Transmisja z zabiegu
 
 
1345 - 1400
Empatyczna komunikacja z chorym
Anna Pawłowska - Brozio, Warszawa
 
1400
Zakończenie Konferencji
 


PATRONATY
 
 

PATRONAT MEDIALNY 
 
 
SPONSOR GŁÓWNY:
 
SPONSOR WSPIERAJĄCY:
                                                   
 
WYSTAWCY: