Centrum Kongresowo - Dydaktyczne UMP 
ul. Przybyszewskiego 37
60-356 Poznań
Polska 
 

Dojazd do Centrum Kongresowo - Dydaktycznego z Dworca Głównego

 


PATRONATY
 
 

PATRONAT MEDIALNY 
 
 
SPONSOR GŁÓWNY:
 
SPONSOR WSPIERAJĄCY:
                                                   
 
WYSTAWCY: